quick
top
 • 8[증산차고지<->석산양우6차]
 • 10[증산차고지<->내석]
 • 11[신평터미널<->환승센터]
 • 12[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 12-1[신평터미널<->부산(명륜동)]
 • 13[신평터미널<->KTX울산역]
 • 21[북정<->구포(덕천동)]
 • 23[북정<->구포(덕천동)]
 • 24[용선<->양산역환승센터4번]
 • 25[용선<->양산역환승센터]
 • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
 • 26[북정<->물금역]
 • 32[증산차고지<->북정]
 • 32-1[증산차고지<->북정]
 • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
 • 52[증산차고지<->용당차고지]
 • 57[양산역환승센터<->영산대]
 • 87[양산역환승센터<->명곡]
 • 113[양산역환승센터<->대석]
 • 128[증산차고지<->북정]
 • 128-1[증산차고지<->북정]
 • 137[증산차고지<->중리]
 • 138[북정<->원동주말장터]
 • 1000[양산역환승센터<->태봉]
 • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
 • 1200[북정<->부산(명륜동)]
 • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
 • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
 • 1703[태화강역<->우성스마트시티]
 • 1713[태화강역<->석남사]
 • 1723[태화강역<->통도사터미널]
 • 1733[태화강역<->양우내안애]
 • 40[사송역환승센터<->사송역환승센터]
 • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
 • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
 • 도시형7[원동역<->어영마을]
 • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
1200 (양산시내 , 북정 <-> 부산(명륜동))      
노선정보
종류 노선 북정 부산(명륜동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 1200 첫차 막차 첫차 막차 25Km 35회
05:10 22:40 06:10 23:40
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
북정출발 부산(명륜동)출발 북정출발 부산(명륜동)출발 북정출발 부산(명륜동)출발
1 05:10 06:10 05:20 06:25 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:40 06:40 06:05 07:10
3 06:10 07:15 06:45 07:50
4 06:50 07:55 07:25 08:30
5 07:15 08:25 08:05 09:10
6 07:35 08:45 08:45 09:50
7 08:00 09:05 09:25 10:30
8 08:30 09:35 09:45 10:50
9 09:10 10:15 10:25 11:30
10 09:40 10:45 11:05 12:10
11 10:10 11:15 11:45 12:50
12 10:40 11:50 12:25 13:30
13 11:10 12:20 13:00 14:10
14 11:40 12:50 13:20 14:30
15 12:10 13:20 14:00 15:10
16 12:45 13:50 14:40 15:50
17 13:20 14:30 15:20 16:30
18 13:50 15:00 16:00 17:10
19 14:20 15:30 16:40 17:50
20 14:55 16:00 17:20 18:30
21 15:10 16:20 18:00 19:10
22 15:40 16:50 18:40 19:50
23 16:10 17:20 19:20 20:30
24 17:00 18:10 20:05 21:10
25 17:30 18:40 20:25 21:30
26 18:00 19:15 21:05 22:10
27 18:35 19:45 21:45 22:50
28 19:05 20:20 22:25 23:30
29 19:45 20:50
30 20:15 21:20
31 20:35 21:40
32 21:05 22:10
33 21:35 22:40
34 22:05 23:10
35 22:40 23:40
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48